Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo iets gewichtigs en verhevens is, pleegt ze dan verraad als ze zich in 't huwelijk aan een ander man geeft, van wie ze werkelijk houdt?"

„Ja, beslist."

„Maar die liefdedaad is dan toch even heilig in jou oog als die tegenover haar man? Ze is dan toch een nieuw leven begonnen?"

„Als de daad alleen kan plaats hebben door bedrog? 't Is wat moois! Ja, als een vrouw volkomen eer1 ij k blijft, dan is in die tweede liefde, — laat me 't zoo noemen — geen kwaad. Maar dan moet ze haar man dadelijk ronduit haar hart blootleggen. Bekennen na eenmaal in bedrog en metterdaad toegegeven te hebben aan een nieuwe passie, mag beter zijn dan voortgezet bedrog — bedrog blijft het. En bekennen vóór 't zoover is — wel, ik kan me daar eigenlijk niet in denken "

„Hoe zoo?"

„Ik kan me niet begrijpen hoe een beschaafde vrouw in 't huwelijk, vooral als er kinderen zijn, aan zulk een nieuwe passie voedsel w i 1 geven. Mij dunkt, ze moet die uit een gevoel van zelf-respect, van fierheid bestrijden "

„Evenals een man."

„Evenals een man, als 't een passie van beteekenis is. Bij een andere is geen overleg, geen inbeslagname van alle gedachten Nee, amice, een

HEILIGE BANDEN. 6

Sluiten