Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is de eer van 't gezin, is éen met het gezin, éen met het huis, de man in veel mindere mate "

„Zoo."

„Zeker, ondanks al de nieuwerigheid van sommige vrouwenopvattingen. In 't huwelijk is de hoofdzaak van de vrouw het moederschap, de opvoeding van de kinderen. Ware samenwerking — coöperatie — in 't huwelijk is: dat zij deze taak op zich neemt, de man die van 't onderhoud. In de coöperatie is z ij 't voelende, innige, diepe element, hij 't denkende, nuchter-leidende. Een vrouw die zich in 't huwelijk misdraagt, schendt de gemeenschap, en beleedigt de kinderen, als die er zijn, al was 't maar alleen door de kans op 't binnensmokkelen van een vreemd liefdepand. De overspelige vrouw verzaakt haar heiligste plicht, ze k a n hierin niet falen zonder de liefde voor haar echtgenoot op te geven, en als ze de schijn bewaart is ze een gemeene huichelaarster."

Larsen zette zijn linkervoet over de rechter, en trok hevig aan zijn sigaar.

„Van een man," ging de ander met een vluchtige blik op zijn vriend voort, „is 't mogelijk dat hy zijn vrouw blijft liefhebben ondanks momentane aberratie...." Hij glimlachte even. „En bekent hij zijn fout, dan is haar vergiffenis een daad van edelmoedigheid. Een man die, na bekentenis van haar, vergeeft.... is een lammeling.

Sluiten