Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij rijst door zulk een vergiffenis, hij daalt onherroepelijk

„Vergeven, vergeven," zei Larsen ongemakkelijk. „Je bedoelt vergeten "

„Nee, vergeven ten minste als je daaronder

verstaat: doen alsof er niets gebeurd is, en verder weer gewoon doorleven "

„O, zoo."

„Daarom vind ik de moraal van „la Petite Paroisse" van Daudet ook misselijk."

„Hm, jawel, ik ken dat," zei de literator-historicus. „De vergevende man wordt daar ook voorgesteld als als "

„Als een vrij geborneerd, dom wezen. Maar," hervatte Van Thiemen, we hebben nog niet gelet op een andere omstandigheid, die 't verschil in schuld bij man en vrouw zoo enorm groot maakt. En die omstandigheid zal blijven zoolang we het patriarchaat in ons familieleven erkennen. De tijd dat demoeder 't hoofd van 't gezin wordt zal wel nooit komen. Dat zoo iets niet rijmbaar is met hooge beschaving bewijst wel het feit dat nog maar bij zeer enkele volken het matriarchaat voorkomt. Bij de dieren is 't matriarchaat algemeen! Tsh!"

„Hm, ja, natuurlijk."

„Zeker, daar zegje 't: natuurlijk. Wat „natuurlijk" is is vaak onbeschaafd. Beschaving is natuur-cor-

Sluiten