Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dat geloof ik graag, deze is met zorg gezet. Koffieen thee-zetten is een kunst. Ik drink liever geen van beide als ze slecht gezet z(jn. Er zijn menschen die afschuwelijk vocht drinken, eenvoudig omdat 't „koffie'J Of „theetijd" is, en ze te onbenullig zijn om er iets aan te veranderen. Ze drinken uit gewoonte op een bepaalde tijd van de dag, als koeien of paarden zonder genot. Zoo doen ook veel lui met hun sigaren • pure gewoonte zonder genotsbesef: zes stinkstokken op een dag, jaar in jaar uit. Tsh!"

„Maar," zei Larsen, terwijl hij zijn kopje droomerig neerzette, „we moeten even terugkomen op die

kwestie van zooeven "

„Best. Ga je gang."

"Ja zaa,k 's nu wat me te doen staat. We

kunnen niet scheiden om een van die redenen Wat dan?"

„Je wil met alle geweld?"

„O, natuurlijk.... 't Moet Van Thiemen had willen vragen hoe 't kwam dat nu op eens die overeenigbaarheid van karakters tusschen Larsen en zijn vrouw ontdekt was, na zooveel jaien van „best opschieten"; maar hij hield zich in: als Larsen voor den dag woü komen met zijn reden, dan zou hij 't wel uit zichzelf doen

, "Als Je vrouw niet wil moet je berusten in

t onvermijdelijke."

Sluiten