Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Zeker, opofferen Maar laten we opstappen,

en wat in de tuin gaan wandelen. Nog een sigaar? Dit is wat fijns."

Rookende liepen beide vrienden eenige minuten later in Van Thiemen's groote tuin. 't Was een mooie herfstmiddag, vol opwekkende geuren. In 't achterdeel, waar hooge struiken stonden, vonden de pratenden een zonnig en toch vrij wandelpad.

„Ik vin' dat je in een geval als 't joue," begon Van Thiemen weer, „handelend moet optreden.... tegen je vrouw."

„In een geval als 't mijne? Je kent 't niet "

„O zeker, ik vermoed 't, en dat is hier even goed. Je vrouw heeft je bedrogen, en daar ben je nu achtergekomen."

Larsen zweeg.

„Ik wil geen kwaadstoken ik beoog alleen jou

belang, kerel. Je vrouw heeft je hoogstwaarschijnlijk

meer dan eens bedrogen, met meer dan éen "

„Nee, dat geloof ik niet...." viel Larsen hevig uit. „Natuurlijk, beste kerels als jij gelooven zoo iets nooit, als ze veel van hun vrouw houen! En er zijn er die nog blinder zijn dan jij. De buitenwereld ziet beter en merkt meer op ...."

„Je wil toch niet zeggen dat mijn vrouw "

„In mijn oog nooit erg „zwaar gewogen" heeft, ja, zeker wil ik dat zeggen. En dat je nu van haar

Sluiten