Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

af kunt moet je als een geluk beschouwen "

„Als een geluk!"

„Vin' jij in de rol van „koekoek" zooveel aantrekkelijks? Maar ik zeg je dat je van haar af kunt, omdat ik veronderstel dat je bewijzen hebt: anders zou jij zoo niet optreden."

„Ja die heb ik een ten minste "

„Welk? Wat is dat?"

„Een brief O, je weet niet hoe ellendig ik

't vin' hierover te spreken "

„Och, larie! Jou rust en geluk gaan voor. Nog eens : je vrouw is niet waard dat je haar zoo ontziet..."

„Och, Yan Thiemen, je weet niet wat 't is! Jij kent

dat zoo niet Een vrouw met wie je dertien jaar

samen ben geweest is een deel van jezelf geworden

je eigen vleesch en bloed je eigen hart ...."

„Arme bl " mompelde Van Thiemen. „En toch —

je moet van haar af. Die brief heb je die behoorlijk weggesloten?"

„Ja, zeker Maar, waarom "

„Wel, m'n waarde, die vrouw van je is slim,

slim genoeg om je de bewijzen afhandig te

maken.... Tsh!"

„Kom."

„Nou, pas maar op. Maar ter zake. Jij produceert eenvoudig je bewijs, en deelt haar mee wat je doen zult. Dan raad je haar in gemoede toe te geven, en

Sluiten