Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„O, ja Al oud?"

„Vijf jaar "

„Je moet dat document bij mij deponeeren: hier

is 't veiliger. Dan kan ik 't ook 's inzien "

Larsen kromp ineen.

„Goed," mompelde hij.

„Zal ik ook 's met je vrouw spreken? Je weet, ik

heb er nog al slag van met vrouwen om te gaan "

„Zou je denken dat het wat gaf? En dat ze

zou willen "

„Och, zeg haar maar dat ik haar goeie raad zal

geven in haar eigen belang "

„Maar dan ook zeggen dat je alles weet?"

„Nee, nog niet Ik zal haar wel verrassen, en

in 't nauw brengen "

„Weinig ridderlijk — neem me niet kwalijk. Maar

„Och, wat ridderlijk! De vrouw is niet een

heilige omdat ze vrouw is.... dat is onzin uit de middeleeuwen. Een eerbare vrouw komt heel dicht bij een heilige — je kent mijn opvatting — maar 'n 'n " Hij hield zich in. „Een die j o u bedriegt, zoo'n trouwe goeie kerel als jij, nee, hoor,

die verdient geen ontzien " Van Thiemen had

zich allengs opgewonden.

„Ik begrijp niet hoe jij zoo spreken kunt "

viel Larsen ontwijkend in. „Jij behoorde tot onze

Sluiten