Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

intiemen, en scheen toch altijd sympathie voor mijn vrouw te hebben."

„Och, wat zal ik je zeggen? Van sympathie was in de laatste jaren geen sprake meer "

9"

n •

„Nee, 't was geen sympathie Ik heb die wel

vroeger voor haar gehad. Ze was jou vrouw. Ik wist

dat jij haar lief hadt en "

„O, kerel "

„Ja, dat was voor mij al veel. Later toen ik haar

begon te doorzien veranderde dat. Eindelijk had

ik vrij wel zekerheid en toen

„Zekerheid en je liet mij in mijn waan!"

viel Larsen heftig in.

„Ik kon niet anders! Die zekerheid was mijn zekerheid, niet die van een jurist in mij, maar van

de mensch, van een vriend ook "

„Een vriend ! Dus je wist dat ik bedrogen werd ?"

„Ja, ik wist het al lang En, zooals ik zei: ik

geloof meer dan eens, en .... met verschillenden "

Larsen zweeg somber.

„Maar mijn bewijzen waren bewijzen waar j ij en de rechter niets aan hebben zouden."

„Hm."

„Jij, omdat je me toch niet gelooven zoudt. Niemand die een vrouw waarlijk liefheeft — en dat deedt jij, dat wist ik — gelooft zoo iets maar voetstoots.

Sluiten