Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden. „Pour avoir un amant, il faut être mariée," en vooral met zoo'n goeie lobbes.

„Zoo'n zooltreder," dacht Paula met een glimlach, toen ze de trap afging. Margot noemde Larsen zoo, en de gedachte aan haar vriendin bracht haar de uitdrukking te binnen. Ze was wel bar tegen hem geweest die middag. Waar zou hij zitten? Weer

naar Yan Thiemen? O, daar kwam ze op een

heerlijk denkbeeld! "Van Thiemen was altijd zoo aardig tegen haar geweest, en hij had blijkbaar veel

vat op Larsen. 't Was zijn boezemvriend. Nu ja

was ooit vriendschap tusschen mannen een beletsel, als een bekoorlijke vrouw ertusschen trad? Ze zou Yan Thiemen wel weten te bewerken, en dan zou ze hem er wel toe krijgen Larsen weer in 't goede

spoor te brengen. Ze lachte wat om die vriendschap!

Ze hoefde maar een vinger uit te steken, en de boezemvriend zou Zelfvoldaan gleed haar blik langs

haar beeld beneden in de spiegels links en rechts van de trap.

Muziek klonk haar in de gang tegemoet.

„Zoo?" riep ze vroolijk, en trad in de voorkamer. Margot Ennery, zat voor de piano en speelde. „Weer met je walsen?"

„O, ik vin' je Espana-wals verrukkelijk," zei de toegesprokene, en stond van 't piano-krukje op. Ik kon niet nalaten 'm even te spelen. Anders had ik me verveeld."

Sluiten