Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„O, dat gaat, dank u. Ik hinder u dus niet?"

„Ik heb zelfs liever dat u 's avonds komt: dan ben ik meestal thuis."

„Erg druk tegenwoordig, meneer Van Thiemen?"

„Och, dat schikt. Ik ben veel in Den Haag. Koninklijke Bibliotheek," liet hij volgen, als achtte hij noodig deze verklaring te geven.

„Ook al studies, net als Larsen?"

„Wat zal ik u zeggen, mevrouw?" Van Thiemen draaide zijn knevel op en keek in de lucht, ,,'t Hoort zoo bij 't baantje — bij 't „prof" zijn!"

Hij lachte even. En zij vleiend en ondeugend:

„Nu ja, prof en prof is twee. U is geen professor in de eigenlijke beteekenis."

„Och kom, mevrouw!"

„Natuurlijk niet, en dat weet u zelf ook wel. Om te beginnen kleedt u zich te goed, en dan is u in 't algemeen niet aartsvervelend. Dames kunnen daarover oordeelen."

„Ik neem 't laatste aan, ofschoon ik 't compliment — hoezeer ook met erkentelijkheid aangehoord — niet zoo grif aanvaarden kan."

„Larsen bij voorbeeld is vervelend."

i "

„U kent hem. O, maar ik heb u nog niet goed verteld hoe 't met hem is." Ze had hem nooit doen weten dat er eenig gevaar bestond, en wilde dat ook

Sluiten