Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

We hebben u in dagen niet gezien Maar ik ben

bang dat u 't te druk heeft "

„Ik wou juist dezer dagen eens naar Larsen komen kijken. Ik hoorde gisteren pas dat hij ziek was."

„O, Larsen mag niemand bij zich ontvangen, behalve mij," zei Paula snel. „Maar," liet ze volgen, „u kan daarom toch wel komen. Moeder ziet u ook graag. Die logeert bij ons, om me te helpen."

„O, als ik kan, zal ik niet nalaten te komen. Zoo, is mevrouw uw moeder bij u? Is mevrouw wel?"

„Dank u. Ik mag dus op u rekenen? U weet niet hoe'n groot genoegen u ons doet, ook Larsen, al kan

hij u ook niet spreken Als hij merkt dat u mij

dezelfde vriendschap toedraagt als te voren, zal hem dat zeker gunstig stemmen "

Van Thiemen bepaalde zich tot een beleefde glimlach.

„Dus," zei Paula, opstaande, half als ongeduldsuiting, half omdat ze inzag dat ze niet verder kwam, „u komt gauw 's aanloopen? Aan de thee vindt u ons altijd."

„Ik zal 's zien wat ik doen kan, mevrouw." Hij stond eveneens op. „Intusschen dank voor uw vriendelijkheid. Maar, u weet hoe druk ik 't heb Wil

u wel mijn eerbiedige groeten aan mevrouw uw moeder doen, en ook Larsen beterschap voor me wenschen ?"

Sluiten