Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30.000 mark. 't Succes was dan ook enorm. Daarom houden we 't zelf, — zei de schrijver van den tekst — we kunnen er zelf veel meer van maken. Ik zag dat nog niet dadelijk in, maar na veel praten gaf ik toe, en werkelijk kregen we den volgenden dag al telegrafisch verzoek om er mee naar Berlijn, Weenen, München, Hamburg, Dresden enzoovoorts te komen.

«Maar eerst gaan we nog naar een kleinere plaats in de buurt, en de hoofdpersoon, een hevige komiek voor wien de operette vrij wel gemaakt was, vraagt, of hij daar weg kan blijven. Nu, we hadden een vermoeiende tournee in 't vooruitzicht, en we geven onzen eersten artiest verlof. Een ander, die heel goed was in zijn eigen rol, verknoeit den hoofdrol totaal; wie voor hèm in de plaats komt, maakt er ook niets van; zes acteurs hadden dien avond op deze manier andere rollen, bedierven ze, 't stuk viel, de locale kritiek was zóó afbrekend, dat al de aanbiedingen in

de groote steden werden afgeschreven en ik

verdiende met mijn operette nog geen drie honderd gulden...

»En nu, meneer, ga ik ontbijten, 'k Heb den heelen dag nog niets gegeten ...., tot vanmiddag om twee uur dus.«

Sluiten