Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Repetitie.

»De regisseur is op 't tooneel; ik weet er van, u kunt doorgaan« — zei de portier.

En 'k liep een gang door; een steenen trap op, nóg een gang, nog een trap, nog een gang, nog een trap, een gang en een stee-nen-trap ... allemaal trappen van 't zelfde aantal blauw-steenen treden, en lange gangen met veel deuren naast elkaar, zooals in een Amerikaansch hotel. Twee maal klopte ik op een andere deur; hol echode 't geklop, en toen ik haar heel bescheiden opende, zag ik beide keeren vóór me weer een lange gang met veel deuren. In d i e gangen waren groote zwarte borden op de deuren, met namen van artiesten met krijt er op geschreven, of met papiertjes erop geplakt waar te lezen stond: Rosier Faassen, Van Eijsden, Willem van Zuylen; of porseleinen plaatjes met: artiesten-kamer, figuranten-kamer, foyer, en... «verboden toegang«. Daar heb ik even ingekeken, en toen zag ik in een ruim vertrek op en naast elkaar gestapeld: een Friesche slede, een bonheur de jour, een

Sluiten