Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kruiwagen, blauw zijden meubelen, stoelen en tafels Louis XIV, XV, XVI, een manden wieg, een dramatische geldkist, een borduurraam, een fornuis, reuzenvazen, fauteuils, een harnas, eene spinnewiel.... en onnoemelijk veel andere dingen uit allerlei tijden en oorden, seizoenen, en woningen van verschillenden welstandsgraad.

Doodverlaten was 't in 't huis met zijn vele gangen en trappen en deuren; er was geen mensch, geen spoor daarvan, als dreunend gebonk midden in 't gebouw, heel uit de verte, nu eens in de hoogte klinkend, dan uit de diepte, met vaag gegalm van commando's, en telkens een gerol van groote vrachten over een houten grond; maar alles sterk gedempt, ver, vèr weg. Dat was t repeteeren met decor op 't tooneel, begreep ik; maar ik kon niet doordringen naar dat hart van 't huis. Nog een verdieping naar boven, èn nog een ...., 'k hoorde spreken dichtbij, klopte weer, en in een lange zaal waar honderden boomen, heele boschpartijen, en paleizen, torens, burchten, steegjes, wolken, bergen, reuzengolven, molens, hutjes, altaren, kermistenten, en grauw doek tusschen lattenramen van den grond oprezen, of er plat neerlagen of tegen de muren leunden — daar waren eenige jongelui in lange witte kielen, met hoeden op, bezig nóg meer miniaturen te verven als patronen voor de uitbreiding der schepping; en zij zeiden me dat ik, om op 't tooneel te komen, weer zóóveel trappen af, en 'n ijzeren deur door moest.

Sluiten