Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemak. Als hij 'm neerzet, beeft, trilt, wappert de schors, 't Is eenvoudig een groote lap van 'n grauw soort aardappelen-zakkengoed, gespannen om gebogen rieten, net als een nu reeds weer ouderwetsche tournure, maar grilliger, hier een groote boog, daarboven een kleine, dan weer een wijdere, en voor de holen en knoesten nog met touwtjes ingeregen ...

De regisseur steekt zijn latje midden in den boom:

»Dat is het zwaard, en daar moet u een lichtstraal op richten.... Veel te breed die straal... wacht. ..!«

Van een spijkerhuls scheurt hij een stuk karton af, prikt daar een gaatje in.

»Hier, zet dat vóór uw lens... Mooi, nu is 't goed. En Piet, hebt u de wolken meegebracht, en de beestenvellen ... ?«

»Meneer, ik moet kaarsen hebben voor den gasfitter.«

»Die heb ik niet in mijn zak ...«

»Ja, maar ze zijn er niet.«

»Haalt u dan maar wat bij een kruienier in de buurt; hier hebt u een dubbeltje ...«

't Derde bedrijf; de geweldige Walkurenrots wordt weggehaald; de plaatsen daarvan worden met róóde verf gemerkt....

En daarop wordt het eerste bedrijf gemaakt, de primitieve woning van Hunding, om den boom, die al staat, heen ... Alleen nu nog maar een looverstukje als de kruin van den boom; dat komt uit de lucht zakken, en wordt vastgespijkerd om den stam ... prach-

Sluiten