Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De voorstelling.

De feestelijk verlichte voorhal van den schouwburg was nog leeg, in wachtende stemming; de suppoosten stonden stram voor de toegangen; de administrateur, met de handen op den rug naast het bureau, keek telkens langs zich heen tot op zijn glimmende schoenen, schoof dan zijn zwarte das wat in de hoogte, knipte een pluisje van zijn jas, vriendelijk-gewichtig zijn gelaat als een gastheer die bezoek gaat ontvangen, en in zijn spanning al maar luisterend naar het gaslichtgegons.

De regisseur wipte even binnen, onderdanig gegroet door de opkoopers, die erg vriendschappelijk samen praatten en lachten, terwijl de oogen vischten in de donkere straat zoover ze maar reiken konden, hunkerend naar vette loge- en stalles-zalmen, elkander ook geen galerij-stekeltje gunnend.

«Alles bezet«, zei de administrateur, stralend van voldoening; en gejaagd sprong de regisseur de trappen weer af, nog zenuwachtiger nu in zijn zorgen dat er dan toch ook niets aan mocht ontbreken.

Sluiten