Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar vlechten tusschen de draden Ja, en de bijloopjes, die kleinere acteurtjes, die mocht ik na een poosje gerégeld paviljotten; daar had vader geen tijd voor, verbeel je ?... Ze deden toen nog alles met paviljotten, niewaar meneer? 't friseeren is eerst van lateren tijd ... En als vader 'n baard plakte, zei die gewoonlijk: Let nou goed op Charles; eerst het crèpé op je kam nemen, zóó; dan uithalen ... Ziet u, en dan deed ie me dat duidelijk voor. En op mijn veertiende jaar heb ik toch den grooten Rossie voor King Lear en Othello klaar gemaakt...

»Ja, en toen ben ik ook een paar jaar bij Jean Babtist in Amsterdam geweest — de hoogeschool niewaar meneer Van Zuylenl Babtist had toen alles, alles, behalve 't Nederlandsche Tooneel. Met hem heb ik de groote pantomimes en de balletten in 't Paleis voor Volksvlijt opgeknapt, en dan al die colleges-voorde-liefhebberij .... dat was nog eens 'n tijd 1 Tegenwoordig, ba.... O, druk genoeg, maar geen kunst... 'n baard plakken is haast 'n zeldzaamheid.... Dat heeft meneer Ibsen ons gelapt. Die is de dood van óns, van de decoratieschilders en van de tooneelchangeerders....

»En toen ben ik hier gekomen aan Tivoli, en meteen maakte ik alles en coiffeerde ik alles van de firma Le Gras en Haspels; zelfs voor mevrouw Van Eysden. Ze hadden in de Aert van Nesstraat wel iemand in dien tijd, maar och hemel, die was van alles: kapper,

Sluiten