Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nou óók allemaal: daar heb je Grieksch, middeleeuwsch, oud-middeleeuwsch ....

»Nou, heb je dan gehoord hoeveel personen d'r inkomen, dan begin je de pruiken te maken — voor wie ze noodig hebben wel te verstaan. De meeste artiesten hebben zélf pruiken ... meneer Van Zuylen heeft er bijvoorbeeld meer dan honderd; — och, maar daar is er óók wel eens een van versleten, en in elk geval moeten ze toch telkens weer worden gekapt... Ik ga dan ook nooit op reis — als 't gezelschap buiten speelt trek ik natuurlijk altijd mee — :k ga dan ook nooit op reis zonder mijn pruikenbol...

»No, en dan moet voor een nieuwe pruik eerst de maat genomen worden... Da's een secuur werkje. Kijk u eens: de lijn van een mensch zijn haar, van zijn voorhoofd af langs zijn gezicht tot in zijn nek, maakt verschillende hoeken. Die hoeken noemen we de tempes. Zoo is bijvoorbeeld de afstand tusschen de hoeken bij de ooren, gemeten over het hoofd heen, zoo gemiddeld 33 centimeter; de afstand van het uiteinde van 't haar op 't voorhoofd tot 't uiteinde van het nekhaar, ook langs het achterhoofd, 34 centimeter; de geheele rondte van het hoofd 56 cM.; van slaap tot slaap 38 cM., en op die manier heb ik 'n maat of zes zeven ; dan ben ik klaar ...

» Krijg ik me pruik een dag of vier vóór de première, Charles, om te passen«? — zeggen de artiesten dan. Trouw antwoord ik: »U kunt er vast op rekenen;* —

Sluiten