Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed stilstaanden trein kwam roepen: »Relache vanavond, geen voorstelling, maar om acht uur repetitie van De Kiesvereeniging«. — Dat repeteeren zou wel met een uurtje gedaan zijn, alleen maar éven voor een die moest invallen.... en dan 'n avond vr ijl — »Voor mij in geen veertien dagen gebeurd« .... »Och, ik heb in geen maand vrij gehad ....«

Allemaal met elkaar gaan ze een eind de stad door, dan gemoedelijk afscheid genomen, nog even: «Bonjour, wel thuis« nageroepen .... En over enkele uren zijn ze wéér samen .... morgen weer samen op reis, en overmorgen wéér ....

U had den chef, den man die het stukje vrachtgoed wegdroeg, den eenen handelsreiziger die ook uitstapte, ja, 't heele gaperig verveelde stationnetje verbaasd moeten zien kijken, toen daar die zwerm van acteurs en actrices neerstreek op 't smalle perron van 't wereldvergeten provinciestadje. En koud dat 't daar was met dien vochtigen wind over de velden heen 1 De kragen van jassen en mantels hoog op, de schouders bij elkaar gedrukt, de kin op de borst, liepen ze vlug naar den uitgang, brommerig pratend achter zakdoeken voor den mond, rillerig pas-wakker-geworden ... En dan die ergerlijke aanstellerij van vijf sjofele logementomnibusjes, met vijf sjofele paarden en vijf sjofele

Sluiten