Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

petten afnemen, grepen eindelijk op 't... »gêneer u toch niet, 't is 'n zeer goed merk« — uit 't toegeduwde kistje 'n sigaar... beten, toen er een lucifer hun vóór werd gehouden, de punten af, en spuwden die langs zich, schuw rondziend met slaapdronken oogen, als menserten uit den droom gewekt, die niet weten waar ze om godswil toch zijn. Vóór op de stoelen, de ruggen pijnlijk schuin naar voren gehouden, zaten zeverlegen, en zwegen ontsteld ... En de secretaris vlijde zich achterover in zijn voltaire, de beenen languit, de glanzende lackstiefel gekruist; en al aanblazend zijn Russische cigarette, zei hij met z'n beminnelijksten glimlach:

»Freut mich sehr... werkelijk zéér gecharmeerd door uw bezoek, meneeren ... want volgens m'n reporters bent u heel gewichtige personen in deze dagen... hahaha. Ja, ja ... u bent de helden van den dag ... o, neemt u 'n andere sigaar meneer, die trekt blijkbaar niet... ah pardon, laat ik u bedienen, 'n aschbakje: als 't u blieft! Ze zijn wat droog, m'n sigaren... dat doet de stoomverwarming, ellendige stokerij... neem toch nooit stoomverwarming, 'k raad 't iedereen af... haarden, van die gróóte vulhaarden, je ziet niet anders in Weenen... ach, dat is zoo'n innig gemüthliche brand...

sMaar a propos ... also-e ... Ziet u, waarde vrienden, de reden waarom ik u om de eer van een bezoek heb durven vragen isse ... kijk 's aan ... wat is nu toch eigenlijk werkloosheid? dat is heusch 'n onaangenaam

Sluiten