Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebruik in Holland ... parole d'honneur, nooit iets van gemerkt in YVeenen! Kijk s, waar toch een grond is, valt immers te spitten 1 En de Hollandsche arbeiders zijn kloeke kerels, mn oprecht compliment, heeren... O, ons blad is de arbeiders zéér gezind, héél de burgerij zijn wij uitstekend gezind ... Maar in 's hemelsnaam vreedzaam, als men zich opwindt, heeft men verloren spel... Enne, t kan de heeren niet onbekend zijn, t eenige doel van ons blad is de wereldvrede, algemeene ontwapening... 'k Kan 't niet helpen, maar k heb aan vèchten zoo innig 't land ... O ja, u kijkt daar naar die wapens aan den muur... 'n mooi rek, niet waar?... Ah, maar dat is de vreedzaamste liefhebberij ter wereld; k scherm alléén maar om lenig te blijven ... niet waar, die botten mogen niet roesten ... hahaha! Also..., 'k wilde maar zeggen... die werkloosheid is 'n vergissing... 'k Geloof er niet aan... 'k houd t voor n geniaal verzinsel van onze reporters; o, allerbekwaamste jongelui, met 'n fantasie, die heusch charmant on-Hollandsch is!... En laat dit nu onze conclusie zijn: Vrede, vrede, vrede! Vrede, mijneheeren, is de grondslag van ons blad, van onze heele maatschappij, van alle welvaart... Dusse, niet waar, een artikel in dien geest.., o, énkele regels maar, 'k verfoei die zwaar op de handsche Hollandsche leaders..., weest kort, mijne heeren, schrijft niet te veel, verveelt de menschen niet: honderd maal houd ik't de collega's voor... Eh bien, ik zie 't, we zijn't volkómen eens...

Sluiten