Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

totdat 't donker werd; dan kwam de intimiteit van droomerig hun jonge zielen uit te zeggen . .. veel teeder dan in klei of kleur; — waardoor ze bij haar thuis zoo eiken dag wéér eerst wat onrustig, angstig, wanhopend, ziedend-driftig en eindelijk onverschillig werden, omdat ze nooit aan tafel kwam, en laat, stilletjes naar r kamer sloop, om scènes te voorkomen. Want als vader eindelijk boven kijken ging en't kopje van »zijn Elfje» dommelig op de wolk van zonnig blonde haren liggen zag, moest ie 'r toch kussen.

Als 'n kameraad, zoo jong vertrouwelijk, ging ie dan zitten aan 'r bed, vertellen van z'n leven, dat heel romantisch was; vreemd geheimzinnige kinderjaren in hun oude slot in Polen; fel gevochten voor de vrijheid van zijn land: en ridderlijke minnarijen; haar moeder, toen ie haar voor 't eerst zag gaan in een bloesemendeu lentetuin, was ze zoo'n teere, reine blonde maagd in 'r witte zijden kleedje met dien val van gouden haar, dat ie angstig stil bleef staan en aan de Madonna dacht.... Maar later, omdat ze 'n bullebak van 'n vader had, die van den kalen Poolschen jonker niets wou weten, had ie 't madonnaatje ... lang aangebeden, en eindelijk toch maar geschaakt. En 't kindeke — dat was Mary.

Onder die verhalen door lag ze te kijken zoo'n lief oud gezicht ie toch had, krabbelend met 'r vingertjes op 't dek zooals ze 'm wilde teekenen. En nu en dan beet ze zuigend een brokje uit een grooten appel met

Sluiten