Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt verstaan het dan op de eerste rij bereikte getal. Met behulp der hoofdstelling zijn eenvoudig af te leiden:

9X4 = 4 X 9; (9 X 4) X 5 = 9 X U X 5); 9 x (4 + 5) = (9 X 4) + (9 X 5).

Onder 45 versta ik: Tel eerst tot 4, zet dan op een andere rij het cijfer 1; voer daarna de reeds beschreven operatie ,,4 X" uit en zet °P de tweede rij het cijler 2; voer wederom die operatie uit en zet het cijfer 3, en ga daarmee voort tot op die tweede rij het cijfer 5 verkregen is. Onder 4* wordt verstaan het dan op de eerste rij bereikte getal.

We kunnen nu de rij der ordinaalgetallen naar links voortzetten met o, — 1, — 2, enz., uit tellingen in twee richtingen de optelling van algebraische geheele getallen definieeren, daaruit de aftrekking en de vermenigvuldiging met een positieven factor; vervolgens de operatie — ( ), en aantoonen dat die met de vermenigvuldiging commutatief en associatief is, waaruit dan de definitie en eigenschappen van vermenigvuldiging met een negatief getal voortvloeien.

Onder een rationaal getal verstaan we een paar

3.

van ordinaalgetallen, geschreven-, waarvan we, door

2L ^

—- ==—— te stellen, altijd kunnen zorgen, dathettwee— b b

de, de „noemer", positief is. We rangschikken ze onder-

3. ^ C

ling, door - -r te stellen, zoo (a X d) ^ (b X c).

Negatieve getallen.

Gebroken getallen.

Sluiten