Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en we krijgen, zoo voortgaande:

P« = V-

En in 't algemeen, als r een willekeurig eindig of oneindig getal:

iPt + i a!r + # + i =:'ti Xar + i

== X 1]) X at = PiXl,X(1« X ar) — Pi X 1| X ' Pt a i r + u = ! Pi Pt a ! t + u + 1

zoodat in 't algemeen

Pt = p«,

als a. het eindige deel van het transfinite getal t is.

Op dezelfde wijze voeren we in de operatie ,,1*2 X " zóó, dat:

V x aT = ; qT a :T + „2,

en vinden uit de associatieve eigenschap vooreerst:

q*=q *

(i — i $

als * en P eindige getallen zijn.

En vervolgens hebben we, als v — £ -f- f3»> + «, waarin £ slechts termen van hoogeren, dan den eersten graad in « bevat:

| qt ' t + U3 ^ tt3 x ' T

= 1.»X 1. X % X i?

Sluiten