Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

qx X ',X i»,! X iX 1^

= q"'?X i, X 'p,X... X

= !«■ ■*:«.»

zoodat we hebben

qT = q"r|3-

Dat verder deze voor pT en qT als noodzakelijk gevonden voorwaarden ook voldoende zijn, blijkt als we uitrekenen:

en

j1»i+b1«+.-1«ïX1 X1»,-i-'',«+ '-S*-

We vinden dan voor beide uitdrukkingen:

pb^i+Mj+bjaa^ q<-,b,+Cibj+c,b,t rc,a,+n,aj+i:ia3 ^ X l(a1+a»+al) + (b,+b1+b»i»)+(C| + <:»+c» wJ'

Zoo voortgaande kunnen we ,,las X" X'

definieeren, en, als we onder vermenigvuldigen met een som nog verstaan vermenigvuldigen met de termen en dan sommeeren; en opmerken, dat voor de reciproke van een getal alle coördinaten bij opvolging zijn te benaderen, dus ook de deeling uitvoerbaar is, hebben we een volledig stel bewerkingen op ons lineair pseudo-continuum, waarvoor de associatieve en distributieve eigenschappen gelden, maar, als n > 1 is, niet noodzakelijk de commutatieve; immers bijv.:

Sluiten