Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed katalogizeeren in een ruimte, die op elk tijdstip een andere kromming heeft.

Het zijn de waarnemingen met onze astronomische instrumenten, die door een voortzetting der gebruikelijke aardsche Euclidische ruimte inde hemelruimte, en een verlenging daarin als rechte lijnen van de lichtstralen, die onze kijkers treffen, het eenvoudigst worden gekatalogizeerd. Maar het is niet uitgesloten, dat die waarnemingen voor sterren met zeer geringe parallaxis eenvoudiger zouden kunnen worden gekatalogizeerd door op den bundel van lichtstraalrichtingen, die uit het waarnemingspunt ontspringen, op zeer groote afstanden niet meer tusschen de maat langs de stralen en tusschen de stralen de betrekking aan te nemen:

dsi J u. =rd<p,

—.loodrecht r

maar = — sin«r. d<p

x

of = — sh * r. dtp

X

(« zeer klein, zoodat eerst op zeer groote afstanden merkbaar verschil met de formule = rd<p zou komen),

of zelfs nog andere betrekkingen, die niet eens overal in de ruimte dezelfde constante geven zouden.

Evenmin is er a priori reden, waarom die ruimteconstante, m.a.w. die principale bewegingsgroep, niet zou kunnen veranderen, b.v. onder den invloed

Sluiten