Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Ook het axioma der vrije bewegelijkheid wordt getracht af te lezen uit het concept van forme d'extc'riorité zonder meer. (in 't bijzonder § 143—157.)

(§ 62) „Les conditions de la mesure elles-mêmes seront a priori, quoiqu'elles ne dérivent d'aucune notion de grandeur, si 1'on peut montrer que, sans elles, 1'expérience d'une extériorité serait impossible."

(§ 145). „Puisque 1'espace est une forme d'extériorité, il ne peut aamettre que des positions relatives et non absolues, et il doit être complètement homogène d'un bout a 1'autre."

We zullen de hierop betrekking hebbende redeneeringen, die misschien het zwakste gedeelte van het geheele boek vormen, niet nader bespreken; het is natuurlijk duidelijk, dat, wat onjuist is gebleken voor de projectieve groep, a fortiori niet kan gelden voor de nog engere groep der Euclidische of niet-Euclidische bewegingen.

We merken alleen op, dat Couturat (kritiek op Russell, Revue de Métaphysique et de Morale 1898 pag. 372 sqq.) van de genoemde stelling een zeer juiste consequentie trekt. Russell zegt in § 145: ,,Puisque 1'espace est une forme d'extériorité, il ne peut admettre que des positions relatives, et non absolues, et il doit être complètement homogène d'un bout a 1'autre;" m. a. w. (§ 144): ,,Les formes ne dépendent en aucune manière de la position absolue dans 1'espace."

Couturat wijst er dan op, dat waar reden

De vrije bewegelijkheid is niet noodzakelijk voor de ervaring.

Sluiten