Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel mogelijk in symbolische teekens wordt gecondenseerd, geen bijzonder karakter meer. Ze smelt samen met de methoden der Cantorianen en die der axiomatici.

De conclusies omtrent de logistiek moeten luiden: dat ze niets kan leeren omtrent de grondslagen der wiskunde, omdat ze onherroepelijk van de wiskunde gescheiden blijft; dat ze integendeel, om een bestaan in zichzelf te handhaven, d.w.z. zich voor contradicties te bewaren, al haar eigen speciale principes heeft te verwerpen en zich heeft te beperken, een getrouwe, machinale, stenographische copie te zijn van de taal der wiskunde, die zelf geen wiskunde is, maar alleen een gebrekkig hulpmiddel voor de menschen, om wiskunde aan elkaar mee te deelen, en hun geheugen voor wiskunde te ondersteunen

Ad 4°.

De zuiverste consequentie van de hier bestreden methoden, waaraan tegelijk het eenvoudigst en helderst de ontoereikendheid er van blijkt, is getrokken door Hilbert (Verhandlungen des internationalen Mathematiker-Congresses in Heidelberg 1904, pag. 174). In ,,Ueber den Zahlbegriff" (Jahresber. der Deutschen Math. Ver. VIII) had hij de axioma's van de hoofdbewerkingen op het meetbaar continuum geformuleerd en het probleem gesteld, onafhankelijk van eenige wiskundige intuïtie, de niet-strijdigheid van die axioma's te bewijzen (vgl. ook „Mathematische

Conclusies omtrent de logistiek.

Niet-strijdigheidsbewijzen van teekensysteinen, onafhankelijk van hun be teekenis.

Sluiten