Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wijl Vondel de melodieën niet volgde, wijkt zijn strofenvorm byna immer af van het kerkboek.

Camphuysen vertaalde alle psalmen naar de gebruikelike kerk-

melodieën, en bovendien een groot aantal noch naar andere melodieën

welke laatste dus eveneens in strofenvorm van het kerkboek verschillen

Vooral by deze twede reeks zijner vertalingen worden er zeer fraaie gevonden.

De nieuwe berijming voor de kerk werd gekozen uit drie andere

dlt Van Hendrik Ohysen, van de predikant foh. Eusebius Voet en van het genootschap „Laus Deo, Salus Populo

De tietel vol-uit van de eerste dier drie is: „Den Hoonigraat der Psalmdichten, ofte Davids Psalmen met d'andere Lof-sangen op sangmate door verscheidene Autheuren, zijnde een versaameling uit de seeventien berijmde psalmboeken van: P. Dathenus, Ph. de Marnix, A. de Hubert, D. Camphuysen, H. Geldorpius, J. Revius, • Boey, Ch. van Heule, f. Westerbaan, H. Bruno, f. Clercquiix, H.Celosse, D. van Disselburg, f. Six, S. van HulsJ. Oudaan, en J. Roldanus, door Hendrik Ghysen" (1686). Deze H. Ghysen was voorzanger te Amsterdam. Hij had tot zijn arbeid aanleiding gevonden door het lezen der voorrede van het verdienstelik psalmboek van Celosse, die in het doen van zulk ene keuze grote voordeelen zag. Al deze psalmen nu zijn kombieneringen. Deze vertaling, met lofdichten van mannen als Huyghens en Vollenhove en anderen aangeprezen, werd door zeer velen met grote vreugde begroet, en noch een eeuw later bewees de Kerk er de verdiende hulde aan, door Hendrik Ghysens werk by de samenstelling van een uitmuntend psalmboek te gebruiken. - Cornelis van Vleuten volgde in 1699 Ghysens voorbeeld, doch zijn berijming is veel minder bekend.

De tietel van het twede genoemde v,erk is: „Proeve Eener Nieuwe Berijming Van Het Boek Der Psalmen, ontworpen door Joannes Eusebius Voet, Beschaafd, en dus er voltooid door een Genootschap

Sluiten