Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neen, de Heer der heeren Doet ons triomfeeren;

Hij, geducht in macht,

Slaat elk gunstig gade,

Die op zijn genade In benauwdheid wacht.

3. PAUZE.

10. Zijn machtig' arm beschermt de vromen,

En redt hun zielen van den dood. Hij zal hen nimmer om doen komen, In duren tijd en hongersnood.

In de grootste smarten,

Blijven onze harten In den Heer gerust.

'k Zal Hem nooit vergeten, Hem mijn' helper heeten,

Al mijn hoop en lust.

11. Laat ons alom zijn' lof ontvouwen:

In Hem verblijdt zich ons gemoed, Omdat wij op zijn' naam vertrouwen, Dien naam zoo heilig, groot en goed. Goedertieren Vader,

Milde Zegenader!

Stel uw vriendlijk hart,

Op wiens gunst wij hopen,

Eeuwig voor ons open :

Weer steeds alle smart.

PSALM 34.

1. Ik wil, in weelde en ongeluk,

Het ga zoo God wil, op een wijs En maat, die mijnen geest verrukk',

God doorgaans loven, Hem ten prijs. Ik wil mijn keel op tonen wetten En eeuwig 's Hemels lof trompetten.

Sluiten