Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PSALM 80.

1. Neem, Isrels Herder, neem ter ooren, Die Jozefs kroost, door U verkoren,

Als schapen gunstig hebt geleid ; Die eenen troon van heiligheid U tusschen Cherubs hebt gesticht; Verschijn weêr blinkend met uw licht.

2. Die glans straal' Efraïm in d'oogen;

Toon Benjamin uw groot vermogen:

Verlos Manasse tot uw eer:

Getrouwe Herder, breng ons weer: Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht Van uw vertroostend aangezicht.

3. Hoe lang, o Heer der legermachten! Verwerpt Gij toornig onze klachten?

Hoe lang verlaat G'ons in den nood? Gij spijst uw volk met tranenbrood: Gij drenkt het in zijn jammerstaat Met tranen uit een volle maat.

4. In 't bitter leed, dat wij verduren,

Zien w'ons aan onze nageburen

Helaas! door U ten schimp gesteld ; Ons door hun twisten neergeveld. Wij zien, daar ons hun haat vertreedt, Hen spotten om ons harteleed.

5. Laat ons, o God der legermachten!

Niet vruchtloos op uw bijstand wachten;

Ga onzen haatren zelf te keer; Getrouwe Herder, breng ons weer: Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht Van uw vertroostend aangezicht.

PAUZE.

Gij vondt in ons een welbehagen: Gij bracht, o God! in vroeger dagen

Sluiten