Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12. Het licht van vreugd verschijnt, na vele smarten, Rechtvaardigen, en alle oprechte harten. Rechtvaardigen! verheugt u in den Heer, Ontvouwt zijn naam en heiligheid en eer.

PSALM 98.

Zingt den Heer van wind en donder

Nieuwen lof!

Want Hij werkt een heerlijk wonder;

Hier is stof.

Met zijn hand en heilige armen

En zijn kracht,

Kan Hij veilig zich beschermen,

Op zijn wacht.

Hij laat blijken allen volken

En ontvouwt Zijn gerecht, dat uit de wolken

't Veld behoudt. Hij gedenkt zijne erfgenade,

Lang beloofd Aan zijn stamhuis, niet te spade,

Als hun Hoofd.

Alle landen, alle palen Zagen bloot 't Heil der wereld nederdalen

Uit Gods schoot.

Dat al d'aarde juiche en zinge

Tot Gods eer,

En op harpen danse en springe,

Keer op keer!

Speelt den Heere, op veêl en luiten.

Zet een wijs Op trompet, kornet, en fluiten;

Zingt Hem prijs!

Huppelt voor des Konings tronen!

Aarde, en zee,

Al die om den aardkloot wonen Hupplen mee.

Sluiten