Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Gods hutte, Onderstutte

's Hemels wijzen. Valt aan 't prijzen In Gods zalen En poortalen! Zet met loven Hem daarboven In zijne eere!

Geeft Hem d'eere, Dat Hij stadig Is genadig,

Zoet, zachtzinnig, En aanminnig;

Dat zijn goedheid En zijn zoetheid Eeuwige uren Zullen duren,

En de klaarheid Van zijn waarheid Zijne trouwe,

Vrij van rouwe, Op geen spruiten Zullen stuiten.

PSALM 101.

1. Het lust me, o God! van uw barmhartigheid

En hoog gerecht, 't welk deugd de kroon bereidt,

Te zingen, 't hart te vromen;

Mijn harp en snaar te stellen op dien trant, Uw zuivre baan te volgen met verstand,

Als Gij zult tot mij komen.

2. Mijn wandel was, in 't midden van mijn hof, Onnoozel, net gesteld op uwen lof,

Mijn hart en geest eenvuldig.')

Mijn oogmerk was rechtvaardig, zonder smet; Ik haatte fel d'ontwijdcrs van uw wet,

En leefde gansch onschuldig.

*) Eenvoudig.

Sluiten