Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo is 't ook voor de mcnschen Een zaak wel waard om wenschen, Die kostel is te achten,

Die waard is naar te trachten:

8. Die ware troost kan geven Zelfs in dit eindig leven;

Als eendracht plaats kan vinden, Om hart aan hart te binden, Om macht aan macht te knoopen, Ln rust op rust te lioopen.

Dies mag zulk huis wel roemen, En zich gelukkig noemen :

9. Want daar de liefde heer is, En onvreê nimmermeer is,

Zal 't leven altijd duren,

(Zoo zal 't de Heer besturen) De zegen nooit versterven,

Maar eeuwig daaraan erven:

't Woord, van God zelf gesproken, Blijft vast en onverbroken.

PSALM 134.

1. Looft, looft nu aller heeren Heer, Oij, zijne knechten! geeft Hem eer; Gij, die des nachts zijn huis bewaakt, En voor zijn dienst in ijver blaakt!

2. Heft uwe handen naar omhoog;

Slaat naar het heiligdom uw oog, En knielt eerbiedig voor Hem neêr: Looft, looft nu aller heeren Heer!

3. Dat 's Heeren zegen op u daal',

Zijn gunst uit Zion u bestraal'!

Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer, Looft, looft dan aller heeren Heer!

Sluiten