Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al win

Dwalende dromen :

Alwin wint alles;

Meisjes beminnen hem,

Zoeken te winnen hem :

De mooiste — het malst is !

Laat ons maar dar tien, dansen in 't licht, Maneschijn maakt alles mooi voor 't gezicht :

Uit

Brengt het de bruid !

Alwin maakt alle meisjes zich buit.

Bosfee. Dagen lang

Dwaal ik dan Langs de randen van dit bos,

Waar de kleurigste bloemen staan,

Maar geen schone komt er a^n :

Donar laat z'n dochter niet vrij En niemand hoort naar mijn gevlei. —

Weet hij wellicht Het lot van 't wicht ?

ie Bosmeisje. Niemand naderde 'm; nooit zag ik ruwer Korsliger kop ; 'k wou zelfs niet graag Als bode hem brenge blijde tijding :

Trillen doortrantelt me, treedt hij door 't bos. Geen waas van weemoed!

Geen mijmren in 't maanlicht!

Geen zang! En geen zuchten,

Sluiten