Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al win

Om de oren van m'n liefde.

Teda Ct eerste voor zich). Luisteren dunkt

Me 't beste toch ! Je bent de bovenste op De plank,, 't Is prettig met je praten, maar Het liefdelicht moet leven geven als De zon, die bos en sloot en beemd en akker Verwarmt, en 'k weet niet of 't mijn deel zal zijn. Geernoot. Ik gun je graag de tijd hoor, 'k ga al heen

Maar strakjes sta ik hier alweer te staren !

Teda. Dag, zanger ! — Zeg eens nog, is 't iets biezonders Dat jij jë eigen lied uit juichen kunt Of zijn als leeuwriken de vrijers in dit land ? Geernoot. 'En pluimpje voor 't plagen ! Ik praal er niet

mee :

Beter niet ben 'k, maar 'en boer, hoor Teda,

Maar anders als anderen : overal klinkt Zingen m'n ziel toe en zwelt het, dan bruist De klankstroom m'n mond uit 'en 't klinkt dan zo mooi. Teda. En je eet toch niet dan roggebrood en melksoep ? Geernoot. O spot je alweer ! Nou wacht maar, 'k spreek

je later !

At Bragi niet het brood genuttigd door De mensen ? Weet je 't niet ? Hij woonde met M'n grootvaar in deez' gouwen Teda. Goden, hier

Och kom ! Die lclautren niet naar 't kille land af,

Sluiten