Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alwin

Hij 't weet ?

(Teda binnen).

Donar (en Geernoot op, nemen afscheid).

Tot middernacht dan Geernoot !

(Donar af).

Geernoot (verward).

Ik zal er zijn (hij mijmert zittende of de omgevallen boomstam, vermoeid van alle overstelpende gedachten).

Nu zie 'k haar nooit de mijne !

'En hemelsë! (zich opheffend na 'en poos van somberheid).

Haar heil is in mijn hand !

Hoe heerlik, helpt nu de hemel ons maar !

Daar drijven dikke donkre wolken !

Onheil wellicht ! Alles verloren ?

O wee mij, wolkig wordt ook m'n ziel:

Laat me m'n zorg uitzeggen in 't lied!

(zijn biddend lied richt hij tot de Zonnegod)

O machtige menner Van schittrende schimmels,

Gever van gloed Aan alles op aarde,

Strijder met stralen Van zengende zonne,

Vijand van 't vuige

&

Sluiten