Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eefje.

Ja

Wentink.

Wel, dien ken ik heel goed. Zoo, komt die hier? Dat zal me pleizier doen, hem weer eens terug te zien.

Eefje (naar bui ten ziende).

Daar komt hij al aan met mijnheer en mevrouw Swaan

ZEVENDE TOONEEL.

Eefje, Wentink, Maartens, Swaan, Mevrouw

Swaan.

SWAAN (niet de anderen opkomende).

Ziedaar, amice, hier is het kwartier, dat we voor je besteld hebben.

Mevrouw SWAAN.

liet spijt me wel, mijnheer, dat we u niet bij ons konden ontvangen. Maar u zult het hier goed hebben, niet waar, Eefje?

Eefje.

Ik hoop het, mevrouw. (Tot Maartens.) Heeft mijnheer ook nog iets noodig voor het oogenblik?

Maartens.

Dank je, mijn kind.

Eefje.

Dan ga ik even gauw op mijnheers kamer alles in orde maken. Mijnheer is op no. 4.

Maartens.

Goed, waarschuw me dan als 't klaar is.

(Eefje af.)

ACHTSTE TOONEEL.

Wentink, Maartens, Swaan, Mevrouw Swaan.

wentink (naar de anderen toetredend).

Dag, mijnheer en mevrouw Swaan. Dag, mijnheer Maartens, welkom hier. Herkent u me nog?

Maartens.

Of ik u herken? Wel waarachtig! Mijn vriend Wentink, de president van onze jonggezellentafel, toen ik hier zes jaar geleden aan 't bouwen was.

Sluiten