Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geleerdheid zijn, waar je alles mee bewijzen en berekenen kunt. En u zult u herinneren hoe accuraat Valk is. Hij maakt van alles tabellen, en daaruit trekt hij dan, zooals hij zegt, practische conclusiën. Zoo heeft hij verleden week, bijvoorbeeld, door middel van zijne statistieke gegevens, uitgerekend, hoelang het nog moet duren voordat de Keizer van Duitschland naar Meersbeek komt. Dat schijnt zoowat omtrent het jaar vierduizend te moeten gebeuren.

Maartens.

Dat is wel een practisch resultaat.

Swaan.

Nog al! Maar moeilijk te controleeren. 't Is bovendien ook niet alles pleizier, wat hij van zijn statistiek beleeft. Zoo heeft hij, bijvoorbeeld, laatst groote onaangenaamheden gehad met onzen ambtenaar van den burgerlijken stand, omdat die op het geboorteregister van verleden jaar twee jongens minder en een meisje meer had staan dan er volgens de statistiek van Valk in één jaar moeten geboren worden, en dus pretendeerde hij, dat het register niet in orde kon zijn. De ander heeft hem dat nog al kwalijk genomen, en ik moet zeggen, daar had hij wel wat reden voor, want kon de man dat helpen, dat er twee jongens te weinig geboren waren? Hij is niet eens getrouwd. Maartens.

Ik merk, dat Valk dus nog alijd even accuraat is. Nu, ik hoop hem ook nog wel te ontmoeten voordat ik wegga

Wentink.

Denkt u lang hier te blijven, mijnheer Maartens? Maartens.

Ik hoop het niet. Ik kom eigenlijk hier voor een zaak, die minder aangenaam is.

Wentink.

Zoo?

Maartens.

Ja, ik heb hier een veertig of vijftig man aan het werk om, zooals u gezien zult hebben, het terrein bij liet stationsgebouw op te hoogen, en nu werd ik gisteren gewaarschuwd dat er bij enkelen van die lui een geest van — hoe zal ik het noemen? — van ontevredenheid en onwilligheid begon te komen, waar mijn opzichter geen reden voor kon vinden, maar die hun van buiten scheen aan te waaien.

Sluiten