Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog geld te moeten bijleggen, heeft hij er een naamloo26 ^ennootschap van gemaakt; dat schijnt tegenwoordig meer gedaan te worden Ik heb er ook een paar aandeeltjes in genomen en Van Heel kreeg de grootste helff waarvoor hij liet materieel van zijn drukkerij in de vennootschap bracht, en verder liet meubilair van de redactiekamer: een schrijftafel, een prullemand, een inktkoker en een schaar, en daar werkt Valk nu mee aan de redactie van de krant.

Swaan.

En vraagt liet hoele personeel van de drukkerij 0111 die verzekering tegen ongelukken?

Wentink.

liet heele personeel ? Wel — Frans is het heele perso ncel ; hij en een jongmaatje, die een daalder in de week verdient. Ilij is de letterzetter, die de krant zet, de drukker, die lieni drukt, en als hij klaar is, dan vouwt hij hem en zet er de adressen op, en het jongmaatje brengt ze rond. En u begrijpt, voor een krant, die maar twee maal in de week uitkomt en maar zeven-en-zeventig abonnes heeft, kan hij dat werk best af, en hij heeft er een aardige verdienste aan ; zeven gulden vijftig in de week.

Maartens.

Dat is voor zoo'n jongmensch al een behoorlijk week geld. Neen, dan behoeft hij op een verzekering tegen ongelukken niet aan te dringen.

Wentink.

Ik zou ook niet weten waar liet geld van daan moesc komen. P^r is meer kans, dat we er van t jaar nog zullen moeten bijleggen dan dat er voor de eiandeelhouders nog iets overschiet. En ongelukken? Ik geloof, dat hij het al heel knap zou moeten aanleggen om op die drukkerij een ongeluk ie krijgen. liet eenige ongeluk, dat er ooit is gebeurd, is dat we nog nooit een dividend heblien gekregen.

DERTIENDE TOONEEL.

Dc vorige n, üreij, daarna eef|e.

Drefj (komt binnen, slaat met zijn stok op een tafeltje).

Aannemen!

Sluiten