Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frans.

Dan?

Dreij.

Dan bedanken ze om verder te werken. En dan zou ik wel eens willen zien, wat die bourgeois zullen doen.

Frans.

Ja, ja, een werkstaking. Over dat werkstaken heb ik ook al veel gelezen. Het schijnt dat dat ook nog al eens geholpen heeft. Maar het lukt lang niet altijd ; zooveel heb ik er ook wel van gezien. En dan ?

Dreij.

Dan ? Wat, dan ? Dan hou je maar vol en op den langen duur moeten ze toegeven.

F rans.

Dat is zoo. 't Ongelukkigste is, dat er in dien tusschen tijd zoo velen in armoe en ellende komen.

Dreij.

Nou —dat heb ik er voor over.

Frans.

Zoo?

Dreij.

Ja, een tegenvaller moet je je getroosten. En je weet, ik heb het ook in de proclamatie gezet: „Mannen, zeg ik, je zult zware offers moeten brengen, maar, zeg ik, dan zal ook enzoovoorts. Je zult eens zien wat een effect dat maken zal.

Frans.

Dat geloof ik ook wel. Ik weet ook dat de lui opgewekt en wakker geschud moeten worden. Ik wou dat ik wat meer in de gelegenheid was om er wat aan te doen. Als ik dat zoo lees, hoe flinke toespraken gehouden worden in die groote vergaderingen, waar je zoo voor duizenden menschen je mecning kunt zeggen Dat moet

heerlijk zijn.

Dreij.

Daar kun je ook toe komen. Al niet der tijd.

F rans.

Heb je ook wel eens zulke redevoeringen gehouden?

Dreij.

O hé! Zoo dikwijls -— soms drie in de week. Maar ik zeg je, daar kom je eerst later toe. Vooreerst maar eens doen wat hier voor de hand ligt. Denk er aan om zooveel mogelijk contributies te innen.

Sluiten