Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

herren van de redactie, en dan is de kamer leeg, — daar komt nooit iemand. Mijne moeder is er dan om schoon te maken, en vraag dan maar naar mij.

Dreij.

Ilecl goed. Ik moet nu weg (geheimzinnig) een brief van belang schrijven. Daar zul je later van hooren. Tot straks dus.

(Af.)

EEN EX TWINTIGSTE TOONEEL.

Frans, later Madzer.

Frans (hl) neemt zijn pet om te vertrekken, maar blijft nog een oogen blik staan).

Zou ik Eefje nog even kunnen te zien krijgen?

(Hij gaat naar de zijdeur; Madzer komt door de deur op den achtergrond, binnen.)

Frans.

Goeden morgen, baas Madzer.

madzer (gaat Frans voorbij en keert zich dan /talf naar hem toe).

Ga je naar je drukkerij ?

Frans.

I)at weet ik niet — dat zal er van afhangen.

Madzer.

Dat moest je weten. — Ik ben daar mijnheer Wentink tegen gekomen.

Frans.

Xoo? — Is Eefje thuis?

Madzer.

Dat gaat je niets aan En ik vind dat je hier een

beetje in den weg loopt, en over je verkeerde dingen heb ik "een lust om met je te praten.

Frans.

Verkeerde dingen? (Madzer antwoordt niet).

(Frans bli'tt nog een oogenblik staan). G en dag.

(Af.)

madzer (ziet hem, 7net den vinger dreigend, achterna).

Dat loopt in de scheevigheid met dien jongen.

Einde van liet eerste b e d r ij f.

Sluiten