Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frans.

dm 1°, mTl' alf lk„eens g°ed >n de verdiensten kom dan zal je dat ook allemaal hebben zonder zoo hard te slooven. Ik wou dat ik het nu al doen kon.

Vrouw Kiezel.

Dat zal mettertijd wel komen, jongen, en vooreerst is

f» n'e< n0°diS : ik kan best n°g ee» jaartje of at mee. Als jij maar vooruit komt — is het dan niet

nooi mij dan is het voor je zeiven — dan ben ik tevreden

Frans.

Ik doe mijn best, moeder.

. Vrouw Kiezel.

Dat doe je ook. dat weet ik. Maar of je altijd langs den besten weg gaat om vooruit te komen, dat weet ik niet -

C' Je d*ar "u Z™0 aan gedaan hebt om van de lieert n die verzekerdheid te vragen, dat geloof ik niet.

Frans.

Niet goed aan gedaan? Wel, doe ik daar niet goed aan als ik iets vraag dat billijk en rechtvaardig is? Als ik

IVXmfï " ,eBcn"'oordi2 *<*'■ <■» m. »erk-

Vrouw Kiezel.

Zegt iedereen dat? Maar wie heeft je dat gezeid. Frans? Of heb je dat in de boeken gelezen?

Frans.

Dat heb ik gelezen ook - en dat zal ik je zelf ook wel laten lezen als je wilt.

Vrouw Kiezel.

Och ik lees zoo weinig. Mijn kerkboek en de Meersbceksche Nieuwsbode, verder kom ik niet. Zelfs wil ik met eens zeggen dat ik alles zoo heel goed begrijp, wat daarin staat. En je weet wel da. ik laatst zoo in slaap ben

le/en' ' ^ ^ dat Va" Muntertulie hebt voorge-

1'rans (lachende).

Ja. ja, dat weet ik best; maar dat is niets. Daar zijn een heele boel anderen door wakker geworden, die sliepen Maar, moedertje, daar staat toch ook in je kerkboek dat de werkman zijn loon waard is

Vrouw Kiezel.

Dat staat er ook dat heeft Paulus gezeid en dat is goed om te lezen. Maar, Frans, ik ben altijd bang, dat

Sluiten