Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jij te veel van andere dingen leest, en is dat wel goed' Je weet toch wel, dat er ook in de schrift staat, dat groote geleerdheid brengt tot razernij ?

Frans (lachend).

Kom, kom, oudje, ben je 1111 bang, dat ik zoo geleerd ben, dat ik er razend van zal worden? Maak je daar niet bezorgd over -— daar mankeert nog heel wat aan.

Vrouw Kiezel.

Neen, ik weet wel, dat niet alle geleerde menschen razend worden — want waar zou je dan met al die professors heen? Maar je moet er toch voorzichtig meê wezen. En geleerd of niet, ik geloof toch, dal je toch onvoorzichtig geweest bent toen je dat aan de heeren gevraagd hebt.

Frans.

Waarom ?

Vrouw Kiezel.

Omdat je kunt het wel vragen, maar daarom geven ze het nog niet.

F rans.

Dal staat nog te bezien. W aarom zouden ze 't me niet geven als het me in billijkheid toekomt?

Vrouw Kiezel.

Waarom? W'ie zegt je, dat ze 't kunnen geven?

Frans.

Kunnen geven? — Willen geven — dat is de vraag. Ze kunnen heel goed ; de krant brengt genoeg op.

Vrouw Kiezel.

Is dat wel zoo?

Frans.

Zeker is dat zoo. Dreij heeft het me precies uitgerekend. En die zegt ook, omdat ik al het werk doe

Vrouw Kiezel.

Dreij? Dreij? Is dat zoo'n rekenmeester?

F rans.

Dat is hij, dat verzeker ik je. Ilij weet precies ,wat zoo'n krant opbrengt. Ik kan je dat allemaal zoo niet voorcijferen, maar op ieder exemplaar is winst, en alleen hier in Meersbeek gaan er bij de honderd exemplaren.

Vrouw Kiezel.

Maar laat dat alles nu zoo wezen: al kan ik het zoo niet

Sluiten