Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IS le klein ; nog geen honderd in heel Meershoek Nii \v,-i

tegen een ongeluk op onze drukkerij ..... Verzeker,n^

Valk.

Zou je dan denken, Wentink d'it cin/ie t tr

nooit een boekdrukker oen ongeluk S ge^d? ^

Wentink.

Dat zal ik niet zeggen.

Valk.

Ik ook niet, en een goede statistiek zou de proportie kunnen aangeven. Reken maar eens na : Laurens Koster dat /.al zoo grot weg een vijfhonderd jaar geleden zijn Stel nu ieder jaar op driehonderd werkdagen, dat zijn hon derd-en-vij ftig duizend werkdagen. En laten we nu maar eens aannemen, dat er duizend drukkerijen in Europa zijn 'k weet niet of je me kunt volgen?

Wentink.

Ik word wel een beet je duizelig van die duizenden — maar ga maar door, ik zal zien dat ik je bijhoud.

Valk.

Dat geeft honderd vijftig millioen werkdagen.

Wentink.

Acht uurs werkdagen ?

Valk.

Dat is hetzelfde. Als er nu in die vijfhonderd jaar maar een ongeluk is gebeurd, dan heeft toch ieder boekdrukker ,n Europa een honderd vijftig millioenste kans,

lat tnj van daag of morgen ook een ongeluk krijo-t •

dat is toch duidelijk. '

Wentink.

Ja, hoor eens, Valk, ik struikel over al die getallen. Ik ïeb het in de cijferkunst evenmin als in mijn beurs nooit tot de milhoenen kunnen brengen. Ik zal 't dus geloovig aannemen ; maar neem me nu niet kwalijk, dan is dat toch zoon klein kansje — een honderd vijftig millioenste!

Valk.

Dat is net hetzelfde. Met je permissie, dat is net hetzelfde. Al is die kans nog zoo klein — dat jonge mensch kan juist precies die ééne wezen, dien het treft. Kijk eens

Sluiten