Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rr. . , . Valk.

den J7' d'C 111 de ^actiekamers van de daybla

tennand) En d m vi J T *" in de smt'

zeve„ ■**£, slTgert~ren vromv en

A11 , Wentink.

Allemaal tegelijk?

xt ,.. Valk.

Neen — hij alleen.

n t . . Wentink.

a is beter. Ja, Valk, kun je dat ook met de statistiek uitvinden, waarom dat altijd'juist zeven kinderen zijn'

K,brief fkre^ —SI

\aaer met /e\en kinderen inkwam?

Valk.

t Is waar. 't Is inderdaad opmerkelijk. Zoo'n verschiin el is een onderzoek waard. Mij dunkt dat je al cot de

tóTfir heüipe d 't0|ldt moeten teruSSaan ; misschien wel tot liet heilige getal van zeven bij de Egyptenaren • en

£ ?T ,ie T" ™jzen -Si:

,, na! wonderen der wereld, de zeven dagen van de ec . Is we eens in de komkommertijd zijn, dan zal ik

r Wentink.

,lpl ec ' »iaar begin er nu nog maar niet aan. Hoe staaf hei met de advertentiën ?

vuwlJ'^u Cr deze weék^vier. Daar is vooreerst die

\>n n!^7 ?°pe aardaPPele" Begrijp je daar iets van, \\ entmk. Zestien stuivers het mud ?

Wentink.

Dat is niet mogelijk. Onder de gulden zijn ze in het heele land niet te krijgen.

Valk.

Maar het staat er duidelijk. Puike zandaardappelen voor zestien stuivers het mud bij van Brussen in Groningen.

Wentink.

In Groningen? Dat is ver hier vandaan. Hoe komen ze che in Meersbeek te adverteeren ? Zou dat wel echt spul wezr-n ? :

Sluiten