Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kijk, waar ik dan gelijk mee ben, dan val ik mijzelven toch niet mee, hoor. Maar het is niet tegen te spreken, ik heb het ook altijd gezeid: de eene mensch is zoo goed als de andere, en betei.

Valk.

Maar die gelijkheid van alle menschen laat naar mijn bescheiden meening toch nog al wat le wenschen over.

Wentink.

Valk, je bent weer in de contramine. De schutter

ik vergis me, ik bedoel de burger, meent dat alle menschen gelijk moesten wezen.

Dreij.

Precies, daar heb je 't. En waarom zijn ze het niet? Omdat de eene geldwolven zijn en de andere hongerlijders ; — uitzuigers tegen moderne slaven ; — kapitalisten tegen proletariërs ; — vangpieren

Wentink.

Wat voor dingen?

Dreij.

\ angpieren, die hel volk gevangen houden.

Wentink.

Valk, noteer al die woorden, want ik voel, dat daar voor zoo'n artikel heel wat in zit Mijnheer de burger weet dat bij ondervinding — dat heb ik al dadelijk gezien.

Valk.

Ik zie het nog zoo direct niet in, of dat de ware manier is om onze abonnés te overtuigen.

Dreij.

De ware manier? Daar is geen beter manier. Je moet het ze hard onder de neus wrijven. Een krant, die hervormen wil, daar moet je in schelden, en niet met laffe water- en melkpraatjes aankomen.

Wentink.

Ja, ja, daar heb je wel gelijk in. Om een redenatie te begrijpen, daar heb je dikwijls nog verstand voor noodig, maar een scheldwoord, dat begrijpt iedereen en dan kun je de redenatie wel weglaten. Je hebt het aan 't rechie eind, mijnheer burger Dreij.

Dreij.

En zie je, dan moet je in je krant er op wijzen wat een schandalig onderscheid er is, als je nagaat hoe de een moet

Sluiten