Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In allen gevalle, jij moet maar eens rondsnuffelen — het hoeft ook niet alles waar te wezen.

Frans.

En verder? Als ik dan eens wat van dien aard hoor? Dreij.

Dan trekken we daar partij van. Een kort briefje — in 't geheim natuurlijk — dat we dit of dat gehoord hebben, en dat ze 't zeker niet pleizierig zouden vinden als zoo'n zaak publiek werd. En dan zijn er maar heel weinig, die er geen goeden duit voor over hebben, om ons te laten zwijgen.

Frans.

Ik begin te begrijpen waar je heen wilt.

Dreij.

Niet waar? Zoo moet je de lui weten te knijpen. ■ Frans.

't Is slim verzonnen, dat moet ik zeggen ; en 't kan aardig wat opbrengen.

Dreij.

Dat verzeker ik je.

F rans.

Heb je dat nu pas bedacht, of heb je dat al meer bij de hand gehad?

Dreij.

Nou ik heb er op die manier al menig duitje uitgehaald.

Frans.

Altijd voor de goede zaak, hé? Die kas kan rijk worden.

Dreij.

Natuurlijk, natuurlijk. Maar je meent mogelijk, dat wij zelf er toch wel iets of wat van mochten profitccren -

Frans.

Kan dat?

Dreij.

Wel, waarom niet. Ik zie je denkt er net zoo over als ik _ Voor al de moeite, die wij ons geven, met waar? Nou als iii me goede informaties bezorgt, dat zal je geen windeieren leggen. Je begrijpt, daar blijft altijd wat aan den strijkstok hangen.

Frans.

Mooi. — En denk je er gauw meê te beginnen'

Sluiten