Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i

Eefje (angstig).

En als die gevonden worden, mijnheer Swaan, wat dan?

swaan.

Ja, wat dan? Konden wij ze maar in handen krijgen. Eefje.

En aan wien moeten die gestuurd worden? Aan Frans?

Swaan.

Neen, natuurlijk niet Aan Dreij.

Eefje (haastig).

Aan Dreij? Waar vandaan?

swaan.

I it Duitschland.

Eefje.

Uit Duitschland ? O, dan weet ik het. Dan komen ze van avond.

Madzer

Van avond ? ? Hoe weet je dat ?

Eefje.

Wel, Kobus heeft me van middag gezegd, dat hij 0111 acht uur voor Dreij naar 't spoor moest, om een kistje met glaswerk te halen, dat uit Duitschland kwam. Ja — dat moet het wezen daar moeten ze in verborgen zijn, want dat glaswerk is allemaal gelogen.

Madzer.

Wat een uitvindigheid, kind, wat een uitvindigheid! Hoe kom je er toe? En zoudt 11 denken, mijnheer Wen tink, dat ze 't geraden heeft?

wentink.

Wel, ik geloof liet zeker, 't Is ten minste heel waarschijnlijk.

Maarten s.

Hoe kwam die Kobus daar zoo toe, om je dat te vertellen ?

Eefje.

Och, ik wou eens wat meer van dien Dreij weten, en toen heb ik zoo 't een en ander aan Kobus gevraagd ?

Madzer.

Hoe goed, dal de vrouwen nieuwsgierig zijn! Ik zeg maar, als die er zich meê bemoeien, dan schiet je een eind op. Dat zie je nu weer.

Sluiten