Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Valk.

Kla veren beduidt tranen.

Wentink.

Zoo, dat wist ik niet. Maar begin nu niet weer te melancholieken, Valk. Ik heb een derde van ruitenheer.

(Hij schrijft op //ct leitje op. Zij spelen door).

ACI1 TTIENDE TOONEEL.

De vorigen, daarna I)re1j.

Dreij (komt binnen en kijkt eenigssius verivonderd als hij de anderen ziet. Hij legt hoed en stok bij de deur op een tafeltje).

Zoo, is hier gezelschap? (Naderbij komende). Goeden avond samen. O, de hoeren van de krant.

w'entink (opziende).

Goeden avond. Maar laat je niet storen, Valk, ik heb een vierde.

Valk.

Hij is goed.

Dreij (tot Grietje).

Heb je mijn grog klaar gemaakt?

Grietje.

Daar staat het.

Dreij (gaat zitten, kijkt rond; neemt een krant op). Kobus is er immers nog niet?

Grietje.

Neen.

1)rei| (ziet op zijn horloge). Hij 1 con toch al lang hier zijn.

Grietje.

Daar hoor ik hem aankomen.

(Kobus komt binnen ; Grietje gaat eenige oogenblikken later weg).

NEGENTIENï)E TOC)NEEL.

Wentink, Valk, Maartens, Dreij, Kobus.

dreij (apart tot Kobus). Zoo — je hebt weer op je gemak geloopen. Waar heb

Sluiten